Publicaties

Onderstaande links verwijzen naar publicaties van (o.a.) dokter Bloem en dokter Jansen omtrent heupscopieën. 

 

- Femoroacetabular impingement and its implications on range of motion: a case report

- Femoro-acetabulaire impingement - vaak gemist bij chronische liesklachten

- Reliability and Validity of Diagnosing Acetabular Labral Lesions with Magnetic Resonance      Arthrography

-  Hip arthroscopy in obese, a succesful combination?

 

 

Sinds de publicaties van Professor Reinhold Ganz aan het begin van het millennium, waarbij hij het concept van Cam en Pincer introduceerde, is hier wereldwijd veel aandacht naar uit gegaan en zijn het aantal publicaties, zoals te vinden in Pub Med, sterk toegenomen (Figuur 1)

Wereldwijd werden er in 2012 tegen de 187.000 heuparthroscopieën verricht (Bron O’Donnel, Vail Hip Course 2015), volgens die bron: 3000 in de UK en 3000 in Duitsland . Ons onderzoek bij een huisartsengroep van 16 huisartsen toont aan dat theoretisch in Nederland er ruim 9000 symptomatische patiënten zijn met een labrumletsel en/of impingementletsel van de heup. Bij de meeste huisartsen en fysiotherapeuten is dit echter nog een onbekende aandoening. De verwachting is dan ook dat het aantal heuparthroscopieën de komende jaren zal toenemen. Veel patiënten hebben al jaren klachten en lopen van de ene medische hulpverlener naar de andere alvorens de diagnose gesteld wordt.