Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Omdat het een relatief nieuwe techniek is, zijn er ook nog veel vragen die beantwoordt moeten worden. De gegevens van alle patiënten gaan dan ook, na goedkeuring, een database in en worden geïncludeerd in een, METC-goedgekeurde prospectieve studie. Onze prospectieve studie laat zien dat de patiëntengroep statistisch significant en klinisch significant verbeteren op de VAS- pijnscore, de mHHS en de HOSadl met een follow up van een jaar. Door de krachten te bundelen van Jansen en Bloem kan er snel een grote database worden opgebouwd die gebruikt kan worden voor meting van patiëntenscores gerelateerd aan de interventies. Deze zullen van tijd tot tijd ge-update op de website worden gezet dan wel dat er, in geval van publicatie, verwezen wordt naar de desbetreffende referentie. Alle protocollen , verslaglegging en nabehandelingsprotocollen zijn gesynchroniseerd.

 
Er is wetenschappelijke bewijs te over (Proefschrift Agricola 2014) dat Cam deformiteiten aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van coxarthrose op een relatief jonge leeftijd. Een Amerikaanse studie van Shearer (CORR 2012) laat zien dat de arthroscopische behandeling van dit soort afwijkingen waarschijnlijk kosteneffectief is. Dergelijke studies zijn in Europa nog niet verricht.