Kwaliteit

Borging van kwaliteit vindt plaats door middel van prospectief onderzoek naar de resultaten middels verschillende PROMS en heupscores. Alle patiënten worden gevraagd deel te nemen aan de prospectieve studie met name gericht op de klinische resultaten. Deze studie is goedgekeurd door de Medische Etische Toetsings Commissie Zuid West Holland waar het Reinier de Graaf Ziekenhuis deel van uit maakt. Lees hier verder.


Wetenschappelijk onderzoek

Bij het invoeren van relatief nieuwe technieken geldt terecht de vraag hoe effectief een dergelijke behandeling is en hoe kosteneffectief. Omdat een heupscopie een relatief nieuwe techniek is, zijn er ook nog veel vragen die beantwoordt moeten worden. De gegevens van alle patiënten gaan dan ook, na goedkeuring, een database in en worden geïncludeerd in een, METC-goedgekeurde prospectieve studie. Onze prospectieve studie laat zien dat de patiëntengroep statistisch significant en klinisch significant verbeteren op de VAS- pijnscore, de mHHS en de HOSadl met een follow up van een jaar. Lees hier verder.

 
Fysiotherapeutisch onderzoek en protocollen
Een fysiotherapeute die zich heeft toegelegd op dit soort behandelingsprotocollen en die hier ook een uitgesproken wetenschappelijke interesse in heeft, heeft fysiotherapeutische protocollen vormgegeven. Binnen het team vinden regelmatig patiëntenbesprekingen plaats en wordt  bij problemen laagdrempelig onderling advies gevraagd. Ook vinden jaarlijks thans interne audits over en weer plaats om elkaar te controleren op de kwaliteit van werken. Er wordt toegewerkt naar het behalen van een ISO- certificering waarbij er ook audits door externen zullen worden verricht.