Nabehandeling

De nabehandeling
Uiteraard hangt de nabehandeling af van het type en de uitgebreidheid van de operatie en moet dus voor elke patiënt een passende nabehandeling afgesproken worden. Wel zijn er enkele aspecten die voor iedereen gelden.
 
Krukken
Het is nodig om na de operatie met krukken te lopen. Meestal geldt dit alleen gedurende de eerste twee weken en kunnen de krukken daarna afgebouwd worden. Soms moeten de krukken echter tot acht weken gebruikt worden. Dit laatste geldt bijvoorbeeld na een behandeling van kraakbeenletsels. Het is dus van belang om voor de operatie al krukken te kopen of te huren en deze mee te nemen naar het ziekenhuis of de kliniek. Een fysiotherapeut van het ziekenhuis of de kliniek zal een instructie geven hoe de krukken te gebruiken.
 
Fysiotherapie
Tevens is het nodig om met de eigen fysiotherapeut de bewegelijkheid en de spierkracht te trainen. Eventueel worden er door de operateur beperkingen opgegeven met betrekking tot welke bewegingen toegestaan zijn. De behandeling door de fysiotherapeut moet al in de eerste dagen na de operatie starten. Klik op onderstaand figuur voor de richtlijn over de nabehandeling en voor oefeninstructies:
 
Als de kracht en bewegelijkheid nagenoeg hersteld zijn en lopen zonder pijn mogelijk is, kunnen speciale oefeningen gestart worden met het oog op hervatten van sport of zwaar lichamelijk werk.
 
Medicatie
Na de operatie moeten patiënten enkele medicijnen gebruiken. Ten eerste dient er gedurende twee weken dagelijks een injectie gegeven te worden (nadroparine 1 maal daags 1 injectie met 2.850 eenheden in 0,3 ml) tegen trombose. In het algemeen kan de patiënt zichzelf deze injectie toedienen.  Indien een patiënt een duidelijk verhoogd risico heeft op het ontwikkelen van een trombose, moeten de injecties in totaal zes weken toegediend worden.
 
Bovendien wordt er een pijnstiller voorgeschreven die naast een pijnstillend effect ook een ontstekingsremmend effect heeft (meloxicam 1 maal daags 15 mg). Ook heeft deze pijnstiller een werking die verkalkingen rond het heupgewricht tegengaat. Deze pijnstiller moet gedurende de eerste twee weken dagelijks ingenomen worden. Na twee weken kan de pijnstiller gebruikt worden indien dit nodig is. In verband met mogelijke bijwerkingen voor de maag wordt tevens een maagbeschermend middel voorgeschreven (omeprazol 1 maal daags 40 mg) dat in combinatie met de pijnstiller gebruikt moet worden.