Kwaliteit

Borging van kwaliteit vindt plaats door middel van prospectief onderzoek naar de resultaten middels verschillende PROMS en heupscores. Alle patiënten worden gevraagd deel te nemen aan de prospectieve studie met name gericht op de klinische resultaten. Deze studie is goedgekeurd door de Medische Etische Toetsings Commissie Zuid West Holland waar het Reinier de Graaf Ziekenhuis deel van uit maakt. Dr. Nina Mathijssen, onderzoekcoördinator, verbonden aan het Reinier de Graaf Ziekenhuis coördineert deze studies. Hiertoe zijn alle protocollen over de diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd. De resultaten worden geëvalueerd en verwerkt in wetenschappelijke artikelen. Onderling evalueren wij deze resultaten elke twee weken. 

Naast deze twee wekelijkse besprekingen vindt jaarlijks een wederzijdse audit plaats volgens de ISO systematiek om de kwaliteit van werken in brede zin te toetsen. Complexe casuïstiek wordt besproken of soms naar elkaar verwezen om zo optimaal mogelijk het probleem te benaderen.